มาเติมน้ำยา GAXI กัน Refilling it is easy

https://www.youtube.com/watch?v=8ZmrV2WEIIQ

จากคราวที่แล้วที่บอกว่าตัวน้ำเติมน้ำยายากถ้าใช้ขวดปากใหญ่ (ลิงค์อยู่ในเมนต์แรกนะครับ) จริงๆ ปรากฎว่าไม่ยากเลย แค่ใจเย็นๆ ค่อยๆ หยด

YouTube Subscriptions

via Ace Vaper https://www.youtube.com/channel/UC8Yby_udY5oSqWoKDKPme5w

July 12, 2018 at 09:34AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s