Zeus Dual в температурен контол / Temp. control – Alien SS316

https://www.youtube.com/watch?v=ZXuxR470W0E

Използвани са нагреватели: Алиен 4х0,3 + 0,1 мм SS316. Не е заключвано съпротивлението – със всички стандартни настройки за DNA. Използван е къстъм профил за стомана. Мощност 80W, при 90W и 230 гр. ТК сваля мощността на 80W, следователно номиналната мощност е 80W.
Линк към форума от където можете да изтеглите всичко:
https://ift.tt/2mgeBce
Нагревателите:
https://ift.tt/2us5GYY

YouTube Subscriptions

via Смоукинг Маниак https://www.youtube.com/channel/UCNi93WNfAOn7uSpBxJ-SMbw

July 12, 2018 at 10:11PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s