รีวิว กล่อง 528 Custom Driptech by Vape On Thailand – VAPE ON THAILAND

รีวิว กล่อง 528 Custom Driptech by Vape On Thailand

https://www.youtube.com/watch?v=Ybtemm1oTeo

กล่อง 528 Custom Driptech by Vape On Thailand
กล่อง BF จากค่าย 528 Custom (ค่ายเดียวกับ Goon) ราคาเอาเรื่อง แต่ให้ของเยอะดี จะน่าใช้ขนาดไหน ไปชม

YouTube Subscriptions

via VAPE ON THAILAND https://www.youtube.com/channel/UCB3uFWhhT8z_-ImG_frnXng

November 28, 2017 at 02:58PM