Οδηγία Ευρωπαϊκης Ένωσης για το Η. Τσιγάρο

Το αρχικό κείμενο

Η Οδηγία μεταφρασμένη :


Επί του παρόντος δεν υπάρχει σε ολόκληρη την ΕΕ ρυθμιστικός
σκελετός
να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ποιότητα των
η. τσιγαρων. Η εφαρμογή της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων δεν είναι επαρκής.
1
Συγκέντρωση και Μέγεθος

Ένα e-τσιγάρο με συγκέντρωση 20 mg / ml
παραδίδει περίπου. 1 mg νικοτίνης σε 5 λεπτά
(Ο χρόνος που απαιτείται για να καπνίσει ένα παραδοσιακό τσιγάρο, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη παράδοση
είναι 1 mg νικοτίνης).
2

Η πιο συχνη συγκέντρωση νικοτίνης των η. τσιγαρων είναι 17-18 mg / ml
3
Η συγκέντρωση νικοτίνης των 20mg / ml
και κάτω απεδείχθη ότι είναι αποτελεσματική για την πλειονότητα των καπνιστών
στις προσπάθειές διακοπή τους.
4
Φυσίγγια και Ανταλλακτικά

Το μερίδιο αγοράς
για ξαναγεμίζουν τις κασέτες και τις δεξαμενές ποικίλλει σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτό το στάδιο
αξιόπιστες ανεξάρτητες μελέτες σχετικά με τα μερίδια αγοράς δεν είναι διαθέσιμα. Μια πρόσφατη μελέτη από μια μεριδα
ενδιαφερομένων υπολογίζεται ο μέσος όρος των επαναπληρουμενων η. τσιγαρων ΕΕ να υπερβεί ελαφρώς το 40%.
5
• Επαναπληρούμενα φυσίγγια και μπουκάλια με υγρό μπορεί να χυθούν, εκθέτωντας τους χρήστες σε τοξική
υγρή νικοτίνη και αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια για τα παιδιά
. Τα προϊόντα αυτά επιτρέπουν επίσης στους χρήστες στο σπίτι
συνδυάζουν υψηλότερη νικοτίνη δυνατά και συνδυασμούς γεύση.
•Η πλειοψηφία των προϊόντων στην αγορά αποτελείται από διαθέσιμου η. τσιγαρων και η. τσιγαρων
με σφραγισμένες κασέτες. Αυτά περιορίσει τον κίνδυνο ότι οι χρήστες έρχονται σε επαφή με το υγρό νικοτίνης.
Γεύσεις
•Ρύθμιση των γεύσεων είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ώστε τα προϊόντα να μην είναι ελκυστικά για τους νέους
και μη-καπνιστές (Κίνδυνος εθισμόυ στη νικοτίνη).

Γεύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα στην υγρά νικοτίνης
περιλαμβάνουν καπνού (περ. 50% της αγορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου), μέντα, φρούτα, λεμόνι, ζαχαρωτά και γλυκόριζα.
10 ομοιόμορφη δοσολογία
•Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν συνεπή παράδοση νικοτίνης
όταν χρησιμοποιείτε ένα e-τσιγάρο.
11
•Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται για να εξασφαλιστεί ότι η ίδια τζουρα, για παράδειγμα 5 δευτερόλεπτα κατανάλωση
υγρό 0.003ml, προσφέρει πάντα την ίδια ποσότητα νικοτίνης

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα είναι ακόμη διαθέσιμα για την αγορά/καπνού;

Ναι. Ωστόσο, νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα του προϊόντος. Οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση σε όλη την ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη (τα προϊόντα που δεν περιέχουν νικοτίνη δεν καλύπτονται από την οδηγία).

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να είναι μιας χρήσης (δηλαδή μία και μόνη χρήση) επαναπληρώσιμα με φιαλίδιο μιας χρήσης ή επαναπληρώσιμα με φιαλίδιο επαναπλήρωσης.

Γιατί χρειάζονται νέοι κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα;

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν σχετικά νέα κατηγορία προϊόντος και το μερίδιό τους στην αγορά αυξάνεται συνεχώς. Ενώ ενδέχεται να μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στην απεξάρτηση από το κάπνισμα ή στη μείωσή του, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία δεν είναι ακόμη γνωστές. Δεδομένου ότι η νικοτίνη είναι μια εθιστική και τοξική ουσία, οι απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη είναι αναγκαίες.

Αναγκαίες είναι, επίσης, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές να μπορούν να παρακολουθούν και να μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα επαφίενται στα κράτη μέλη, π.χ. η ρύθμιση των αρωμάτων/γεύσεων, η διαφήμιση χωρίς διασυνοριακές επιπτώσεις και τα όρια ηλικίας.

Οι νέοι κανόνες δεν θα εφαρμόζονται στα φαρμακευτικά ηλεκτρονικά τσιγάρα (όπως καθορίζεται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ) ή στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), αλλά θα καλύπτουν όλα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Τι θα αλλάξει για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών τσιγάρων;

Οι καταναλωτές ηλεκτρονικών τσιγάρων:

θα επωφελούνται από τις βελτιωμένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τα προϊόντα: λαμβανομένης υπόψη της κατάταξης της νικοτίνης ως τοξικής ουσίας, θα υπάρχει ανώτατο επίπεδο συγκέντρωσης νικοτίνης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και μέγιστος όγκος για τα φιαλίδια, τα δοχεία και τους περιέκτες υγρών νικοτίνης. Θα πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και απαραβίαστα και να προστατεύονται από τη διαρροή του υγρού, έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης των καταναλωτών —ιδίως των παιδιών— στους κινδύνους χειρισμού ή κατάποσης. Μόνο συστατικά υψηλής καθαρότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται στο υγρό που περιέχει νικοτίνη, και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα απαιτείται να χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα παρόμοιο επίπεδο νικοτίνης πρέπει να παρέχεται κάθε φορά που ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο καπνίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια ισχύ.

θα ενημερώνονται καλύτερα μέσω των νέων απαιτήσεων για τις συσκευασίες και τις επισημάνσεις: οι προειδοποιήσεις για την υγεία επάνω στις συσκευασίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων θα είναι υποχρεωτικές, όπως και οι οδηγίες για τη χρήση τους, οι πληροφορίες για την εθιστικότητα και την τοξικότητά τους, ο κατάλογος με όλες τις ουσίες που περιέχει το προϊόν και οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο νικοτίνης του προϊόντος. Δεν θα επιτρέπονται διαφημιστικά στοιχεία επάνω στις συσκευασίες.

θα προστατεύονται καλύτερα: οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή θα είναι σε θέση να ενεργούν σε περιπτώσεις δικαιολογημένων ανησυχιών για την ασφάλεια που συνδέονται με τα εν λόγω προϊόντα. Οι αρχές θα παρακολουθούν την αγορά για αποδεικτικά στοιχεία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα οδηγούν σε εξάρτηση από τη νικοτίνη ή στην κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων καπνού, ιδίως μεταξύ των νέων και των μη καπνιστών, και η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και για τις εξελίξεις στην αγορά.

Οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών τσιγάρων (εκτός από την παραγωγή των προϊόντων τους σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες για την ασφάλεια, την ποιότητα και τη συσκευασία τους) θα κληθούν:

να ενημερώνουν τα κράτη μέλη προτού διαθέσουν νέα προϊόντα στην αγορά: η ενημέρωση αυτή θα περιέχει πληροφορίες για τον κατασκευαστή, τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και τις εκπομπές, τη δόση και την πρόσληψη νικοτίνης και την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος και μια δήλωση ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στα κράτη μέλη: σχετικά με τον όγκο πωλήσεων των προϊόντων, τους τύπους των χρηστών, τις προτιμήσεις τους και τις τάσεις τους.

να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες διαφήμισης: οι υπάρχοντες κανόνες για τη διασυνοριακή διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων καπνού θα ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Είναι δυνατόν να επανεξεταστούν οι κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων όσον αφορά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα —εξελίξεις της αγοράς και εξελίξεις που σχετίζονται με την υγεία— περιλαμβάνονται στη νέα οδηγία. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν θα αποτελέσουν μια καλή επισκόπηση για το αν θα απαιτηθούν περαιτέρω νομοθετικά μέτρα και ποια θα είναι αυτά, και η Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα, εφόσον είναι αναγκαίο.

Πότε θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες;

Η νέα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2014. Η περίοδος μεταφοράς δύο ετών, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία τους με την αναθεωρημένη οδηγία, σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους νέους κανόνες θα εφαρμοστούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ωστόσο, η οδηγία προβλέπει επίσης μια μεταβατική περίοδο για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, για να δοθεί στους κατασκευαστές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης ένα χρονικό διάστημα ώστε να πουλήσουν το απόθεμα που έχουν μέχρι τώρα, στον βαθμό που είναι σύμφωνο με την παλαιά οδηγία ή άλλη σχετική νομοθεσία. Όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται περίοδος σταδιακής κατάργησης διάρκειας τεσσάρων ετών για όλα τα προϊόντα με περισσότερο από το 3 % σε μερίδιο αγοράς της ΕΕ, για παράδειγμα τα τσιγάρα με άρωμα μέντας.